Tilaus-, sopimus-, ja käyttöehdot

Voimassa 01.01.2020 alkaen

Palvelun tarjoaja

Marko Pyhäjärvi Coaching & Consulting

Y-tunnus: 2219385-1

Buchanon Company Ltd

Y-tunnus: 3016557-8

Postiosoite: Ketjutie 1, 04220, Kerava


Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kuluttajan, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä ”asiakas”) ja

Marko Pyhäjärvi Coaching & Consulting tai Buchanon Company Ltd (jäljempänä ”yritys”) välisessä suhteessa. Yritys tarjoaa palveluinaan digitaalista sisältöä (mm. verkkokursseja).

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä on kertaluontoinen. Kertaluontoinen sopimus syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä palvelun. Asiakas ei ole tämän jälkeen velvollinen ostamaan muita tuotteita eikä sitoudu kuukausittaisiin maksuihin tai ostoihin. Sopimus päättyy, kun palvelu on suoritettu loppuun.

Vastuuvapauslauseke ja vastuunrajoitukset

Internet-sivuillamme käsitellyt asiat eivät ole yksilöllistä liiketoiminnan harjoittamisen neuvontaa, jolla tarkoitetaan ”yksilöllisen suosituksen antamista asiakkaalle tiettyä liiketoimintamallia koskevaksi liiketoimeksi”. Tarkemman ja yksilöllisen neuvonnan antaminen edellyttäisi asiakkaan taustojen, tavoitteiden ja riskinsietokyvyn kartoittamista sekä erityistä toimilupaa. Marko Pyhäjärvi ja yritys eivät anna henkilökohtaista neuvontaa vaan ainoastaan opettaa yleisiä toimintatapoja verkkoliiketoiminnan suhteen. Yhtiön kotisivuilla, webinaareissa ja valmennusmateriaaleissa esitellyt strategiat, taktiikat ja CASE-esimerkit eivät ole henkilökohtaista neuvontaa tai suosituksia, vaan ne ovat puhtaasti informaatiotarkoitukseen julkaistuja tietoja. Näin ollen mahdollisesti esittelemämme CASE-esimerkit, tulokset, tuotteet tai malliesimerkit ovat vain esimerkkejä siitä, miten verkkoliiketoimintaa olisi yleisellä tasolla voitu esimerkiksi tehostaa ja/tai liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä kuluja alentaa.

Emme käsittele asiakkaiden maksuliikennettä emmekä hallinnoi asiakkaiden varallisuutta, vaan toimimme ainoastaan riippumattoman asiantuntijan roolissa.

Annamme asiakkaille ainoastaan ei-yksilöllistä informaatiota yrittäjyydestä, verkkokauppaliiketoiminnasta, mainonnasta ja muista aiheeseen liittyvistä asioista.

Esityksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat lähteisiin, joita yritys pitää oikeina ja luotettavina. Yritys ei kuitenkaan takaa sitä, että oheiset tiedot olisivat täydellisiä, virheettömiä tai ajantasaisia.

Yritys tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa sivuston mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Yritys ei vastaa sivuston kävijöiden esittämistä mielipiteistä ja kommenteista, ja mahdollisesti niiden perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Vastuu tämän esityksen perusteella tehtyjen päätösten aiheuttamista mahdollisista tappioista kantaa yksinomaan asiakas tai sivuston vierailija itse. Marko Pyhäjärvi ja yritys ei ole millään tavalla vastuussa asiakkaan tai verkkosivuston vierailijan tekemistä valinnoista, päätöksistä ja ratkaisuista, ja niiden mahdollisesti aiheuttamista taloudellisista tai muista menetyksistä.

Marko Pyhäjärvi ja yritys ei vastaa mistään tilaukseen, toimitukseen tai tuotteeseen liittyvästä tai mistään edellä mainitusta aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä tai muusta vahingosta paitsi siihen asti kuin pakottava määräys kuluttajanasuojalaissa tai muussa pakottavassa laissa on kyseisen vahingon osalta toisin määrännyt. Yritys ei vastaa verkkosivuston käytön yhteydessä esiintyneistä teknisistä häiriöistä ja siitä seuraavasta puutteellisesta tilausten käsittelyssä eikä kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden, kuten kurssialustan, toimintahäiriöistä (kuten järjestelmien toimintahäiriöt ja viiveet maksujen siirtymisessä) eikä sopimuksista, jotka asiakas tekee kolmansien osapuolten kanssa ostaessaan tuotteita. Yritys ei missään tapauksessa vastaa palvelujen, tuotteiden tai näiden sisältämien materiaalien pohjalta ja johdosta tehtyjen asiakkaan päätösten seuraamuksista tai näiden aikaansaamisista tuloksista. Yritys ei näin ollen takaa sitä, että tämän palvelut välittömästi tuottavat asiakkaalle rahallista tuottoa.


Erimielisyydet ja sovellettava laki

Nämä sopimusehdot on laadittu, jotta erimielisyyksiä ei syntyisi. Mikäli kuitenkin erimielisyyksiä syntyy palveluista tai sopimuksesta muutoin, pyritään ne ratkaisemaan asiakkaan ja yrityksen välisillä neuvotteluilla. Kuluttaja-asiakas: mikäli palveluita tai muutoin sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ottamalla yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttaja voi olla myös yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palveluista tai sopimuksesta muutoin aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yrityksen kotipaikan mukaisessa tuomioistuimessa, elleivät asiakas ja yritys pääse asiassa neuvotteluilla sovintoon.

Verkkomyynti

Yritys myy informaatiotuotteita (kirjat, valmennukset, jne.) täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrityksille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Hinnat

Yrityksellä on oikeus muuttaa palveluidensa hintoja. Sivustolla, verkkokaupassa, markkinointimateriaaleissa tai sähköpostiviesteissä näkyvä hinta on voimassa oleva hinta kyseiselle palvelulle.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan myyntisivulla, ja maksamalla ostoskorin sisältö kassapalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi myyntisivulta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Käytetyt maksupalvelut ovat Paypal ja Stripe, joilla voi maksaa joko pankki- tai luottokortilla, tai Paypal-tilisiirtona. Tilaukset voi maksaa myös laskulla joka lähetetään asiakkaalle sähköpostitse.

Maksuehdot

Yritys tarjoaa palveluille eri maksutapoja (korttimaksut ja lasku). Käytettävissä olevat maksutavat näkyvät ostoksen tekemisen yhteydessä. Yritys käyttää maksunvälityspalveluna Stripea (Stripe Payments Europe, Ltd). Stripe tai sen välittämät maksupalvelut voivat näkyä maksua suoritettaessa ja tiliotteella maksun saajana. Lue Stripen käyttöehdot. Viivästyneistä maksuista peritään korkolain mukainen viivästyskorko sekä maksumuistutuksista ja muista perintätoimista aiheutuneet kulut. Yritys siirtää maksamattomat saatavat huomautuksen jälkeen perintätoimiston perittäviksi. Perintätoimisto käyttää maksamattomien laskujen perintään vapaaehtoista ja oikeudellista perintää. Laskuihin lisätään perintätoimiston hinnaston mukaiset perintäkulut. Yritys voi katkaista asiakkaan pääsyn ostamiinsa palveluihin viivästyneiden tai maksamattomien maksujen (myös osamaksuerien) takia, jos maksu ei ole saapunut eräpäivään mennessä. Tämä ei kuitenkaan poista asiakkaan maksuvelvollisuutta. Yritys ei vastaa sopimuksista, jotka asiakas tekee kolmansien osapuolten kanssa ostaessaan tuotteita. Esimerkiksi, jos asiakas ostaa palvelun osamaksulla, tällöin maksuvelvollisuus voi siirtyä täysin asiakkaan ja osamaksupalvelua tarjoavan yrityksen väliseksi. Asiakkaan on tarkistettava kolmannen osapuolen ehdot maksutapaa valittaessa.

Osamaksu

Osamaksu tarkoittaa maksuvaihtoehtoa, jossa asiakas maksaa tietyn rajallisen määrän osamaksuja päästäkseen käyttämään palvelua. Osamaksujen määrä on rajallinen ja asiakas sitoutuu ostoa tehdessä maksamaan kaikki tulevat osamaksuerät. Ensimmäinen osamaksuerä veloitetaan heti oston yhteydessä. Tämän jälkeen seuraavat erät veloitetaan kuukauden välein. Tulevat erät veloitetaan automaattisesti asiakkaan antamalta maksuvälineeltä. Jos automaattinen osamaksun veloittaminen asiakkaan antamalta maksukortilta ei onnistu, pääsy ostettuihin palveluihin katkeaa välittömästi. Pääsy palveluihin aukeaa, kun käyttäjätili aktivoidaan uudelleen sen jälkeen, kun asiakas on suorittanut maksamattoman osamaksuerän. Palveluiden katkeaminen ei poista asiakkaan maksuvelvollisuutta tulevista tai maksamatta jääneistä osamaksueristä. Jotta osamaksueriä ei jäisi maksamatta, asiakkaan tulee huolehtia, että maksukortilla tai muulla maksuvälineellä on riittävästi varoja osamaksuerien maksamiseen.Jos asiakkaalle on kertynyt useita maksamattomia osamaksueriä, yrityksellä on oikeus veloittaa asiakkaan tililtä välittömästi kaikki maksamattomat osamaksuerät yhdellä kerralla. Jos automaattinen maksun veloitus ei toistuvista yrityksistä ja sähköpostitse lähetettävästä huomautuksesta huolimatta onnistu, yrityksellä on oikeus veloittaa asiakkaalta kaikki maksamattomat sekä kaikki jäljellä olevat maksuerät yhdellä laskulla 14 päivän maksuajalla. Jos osamaksu joudutaan veloittamaan automaattisen veloituksen sijaan laskulla, yritys lisää laskuun maksumuistutuslisän.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostiisi lähetetään tilausvahvistus. Vahvistusviestien lähettäminen edellyttää sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.

Toimitustavat ja -kulut

Tilauksesi toimituskulut näet toimitus- ja maksutavanvalintasivulla. valittuasi maksu- ja toimitustavan. [Toimitamme tilaukset pääsääntöisesti sähköpostitse liitetiedostona].

Toimitusaika

Informaatiotuotteiden toimitusaika on muutamia sekunteja koska kaikki tapahtuu sähköisesti. Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Ennakkomyynnissä toimitusaika luvataan myyntitapahtuman yhteydessä.

Palveluiden käyttöoikeus

Asiakas saa palvelun ostettuaan siihen käyttöoikeuden niin pitkäksi aikaa kuin palvelu on saatavilla yrityksen verkkosivuilla tai kurssialustalla. Käyttöoikeus on rajattu eli palveluiden ja sisältöjen omistus- ja tekijän- ja teollisoikeudet eivät siirry asiakkaalle. Käyttöoikeus on asiakkaalle henkilökohtainen ja antaa asiakkaalle oikeuden käyttää ostamaansa palvelua vain omassa yksityisessä tai oman yrityksen käytössä näiden ehtojen mukaisesti. Asiakas ei saa jakaa käyttöoikeutta kenenkään kanssa, eikä siirtää sitä kenellekään. Asiakas ei saa näyttää tai levittää käyttöoikeutta vaativien palveluiden sisältöä millään tavalla (esim. internetissä), ellei yritys anna siihen erikseen lupaa. Asiakkaan käyttäjätilin tai käyttöoikeuden jakaminen tai levittäminen on sopimusrikkomus ja voi johtaa palveluiden katkaisuun ja mahdollisiin korvausvaatimuksiin. Käyttöoikeutta vaativa sisältö voidaan yrityksen yksipuolisella päätöksellä ja ilman ilmoitusta muuttua vapaasti saatavilla olevaksi ja päinvastoin.

Palveluiden saatavuus ja toimivuus

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä kurssialustalle. Rekisteröitymisvaiheessa asiakkaan tulee ilmoittaa etunimi sekä käytössä oleva sähköpostiosoite. Palvelun ostamisen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa etu- ja sukunimi, osoite sekä mahdollisesti muita henkilötietoja. Asiakas vastaa tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Yritys ei vastaa väärien tietojen antamisen johdosta aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Osassa yrityksen palveluita voidaan hyödyntää kolmansien osapuolien ympäristöjä ja sovelluksia, kuten Facebookia, Teachable.comia ja Skool.comia. Asiakas vastaa itse tällaisten sovellusten asentamisesta ja käyttämisestä. Yritys ei vastaa kolmansien osapuolien ympäristöjen ja sovellusten toimintahäiriöistä eikä tarjoa teknistä tukea niiden käyttämiseen.

Peruutusoikeus ja palautusehdot

Yrityksen myymissä informaatiotuotteissa ja palvelutuotteissa EI ole peruutus- tai palautusoikeutta. Marko Pyhäjärvi ja yritys eivät ole velvollisia palauttamaan rahoja asiakkaan niin vaatiessa.

Kuluttaja-asiakas hyväksyy, ettei tällä ole Suomen kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta sen vuoksi, että kyseessä on palvelu, jonka asiakas saa digitaalisesti heti käyttöönsä. Kuluttajansuojalain mukaista 14 päivän peruuttamisoikeutta ei tällöin ole, ellei yritys ole sitä itse erikseen antanut. Myöskään yritys- ja yhteisöasiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta, ellei yritys ole sitä itse erikseen mainitusti antanut.


Henkilötietojen kerääminen ja luovuttaminen

Yritys noudattaa kaikessa henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä tietosuojalakia.

Yrityksen rekisteri- ja tietosuojaseloste löytyvät yrityksen verkkosivuilla.


Ehtojen muutos

Yritys pidättää itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Asiakas on velvollinen tarkistamaan sopimusehtojen sisällön ja päättämään sen jälkeen, haluaako hän jatkaa sopimusehtojen noudattamista. Mikäli asiakas ei halua noudattaa näitä tai myöhemmin muutettuja sopimusehtoja, yrityksen sivustojen ja palveluiden käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Sivuston käyttöehdot

Nämä ehdot esittävät

MarkoPyhajarvi.fi

verkkosivuston käyttöä koskevat säännöt ja määräykset.

Käyttäessäsi tätä sivustoa oletamme hyväksyväsi nämä ehdot. Älä jatka

https://markopyhajarvi.fi/

sivuston käyttöä, jos et suostu noudattamaan kaikkia tällä sivulla mainittuja ehtoja.

Seuraavia termejä sovelletaan näihin käyttöehtoihin, tietosuojalausuntoihin ja vastuuvapauslausekkeisiin sekä kaikkiin sopimuksiin: ”Asiakas”, ”Sinä” ja ”Sinun” viittaa sinuun, tällä verkkosivustolla kirjautuvaan henkilöön ja noudattamaan Yhtiön ehtoja. ”Yritys”, ”Itsemme”, ”Me”, ”Meidän” ja ”Me” viittaa yhtiöömme. ”Osapuolet” tai ”Me” tarkoittaa sekä Asiakasta että itseämme. Kaikki ehdot viittaavat tarjoukseen, maksun hyväksymiseen ja vastikkeen maksamiseen, jotta voimme suorittaa avun tai palvelun asiakkaalle parhaiten sopivalla tavalla nimenomaisen tarkoituksen täyttämiseksi asiakkaan tarpeisiin liittyen yhtiön ilmoitettujen palvelujen tarjoamiseen. Siihen sovelletaan voimassa olevaa Suomen lakia. Edellä mainitun terminologian tai muiden sanojen käyttöä yksikössä, monikossa, isoissa kirjaimissa ja / tai hänessä, pidetään keskenään vaihdettavissa olevina ja siten viittaavina samaan.

Lisenssi

Ellei toisin mainita, yritys omistaa kaiken aineiston immateriaalioikeudet osoitteessa

https://markopyhajarvi.fi/ ja https://markopyhajarv.com ja niiden kaikissa alidomaineissa, kuten myös kaikissa muissa yrityksen omistamissa domaineissa.

Kaikki immateriaalioikeudet pidätetään. Voit käyttää tätä ja yrityksen muita sivustoja omaan henkilökohtaiseen käyttöösi, jolle on asetettu näissä ehdoissa asetettuja rajoituksia.

Et saa:

- Julkaista sivuston materiaalia uudelleen missään muodossa

- Myydä, vuokrata tai lisenssoida sivuston materiaalia

- Kopioida sivuston materiaalia

- Levittää sivuston sisältöä sisältöä uudelleen missään muodossa tai missään mediassa

Tämä sopimus on voimassa aina tätä ja yrityksen muita sivustoja käytettäessä.

Tämän verkkosivuston osat tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden lähettää ja vaihtaa mielipiteitä ja tietoja tietyillä verkkosivuston alueilla. Yritys ei suodata, muokkaa, julkaise tai tarkista kommentteja ennen niiden esiintymistä verkkosivustolla. Kommentit eivät kuvasta yrityksen, sen edustajien ja / tai tytäryhtiöiden näkemyksiä ja mielipiteitä. Kommentit heijastavat näkemyksiä ja mielipiteitä lähettävän henkilön näkemyksiä. Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa Marko Pyhäjärvi ja yritys eivät ole vastuussa kommenteista tai mistään vastuusta, vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat ja / tai aiheutuvat tämän kommentin käytön ja / tai lähettämisen ja / tai ulkonäön seurauksena.

Yritys pidättää oikeuden seurata kaikkia kommentteja ja poistaa kaikki kommentit, joita voidaan pitää sopimattomina, loukkaavina tai jotka rikkovat näitä ehtoja.

Vakuutat ja edustat seuraavaa:

Sinulla on oikeus lähettää kommentit verkkosivustollemme ja Facebook-sivuillemme ja -ryhmiimme, ja että sinulla on kaikki tarvittavat lisenssit ja suostumukset siihen;

Kommentit eivät loukkaa mitään immateriaalioikeuksia, mukaan lukien rajoituksetta kolmannen osapuolen tekijänoikeudet, patentit tai tavaramerkit;

Kommentit eivät sisällä herjaavaa, loukkaavaa, loukkaavaa, säälimätöntä tai muuten laitonta materiaalia, joka on yksityisyyden loukkaus

Kommentteja ei käytetä liiketoiminnan tai tavan pyytämiseen tai mainostamiseen tai kaupallisen toiminnan tai laittoman toiminnan esittämiseen.

Yhteystiedot:

Marko Pyhäjärvi Coaching & Consulting

Buchanon Compaly Ltd

Ketjutie 3

04220 Kerava

marko.pyhajarvi@markopyhajarvi.fi

Minä olen Marko

Korporaatiourn jälkeen halusin luoda omaa yritystoimintaa mikä mahdollistaa "vapauden valita". Tänä päivänä voin tehdä töitä missä vain milloin vain, ja se antaa minulle vapauden elää elämää omilla ehdoillani. Se on tavoittelemisen arvoista.

Haluatko samaan suuntaan? Minä autan sinua. Klikkaa alla olevia linkkejä niin ollaan yhteyksissä.

© 2024 Marko Pyhäjärvi Coaching & Consulting. Kaikki oikeudet pidätetään.